Всеки, който тегли заем от банка или друга небанкова институция, ежемесечно внася погасителни вноски до пълното изплащане на заема. Те се използват за погасяване на задължението по главницата и лихвата. Сега ще разберем какво представляват и двете и как се изчисляват.

Какво е главница по кредит

Тя се определя от размера на получената от кредитора сума. Например, ако сте изтеглили кредит от 10 000 лв., това е сумата на главница, върху която ще трябва да плащате лихви. Тоест, това е сумата, която сте получили след отпускане на кредита. Лихвата е компенсацията за кредитора, че Вие използвате негов капитал, с който той в момента не може да оперира за определен период от време.

Изчисляването на дължимата компенсация се извършва с оглед на остатъчната сума от кредита. Тоест, когато бъде изтеглена по-голяма сума пари, през първите месеци от вноските по-голям процент от тях отива за изплащане на лихвите. С напредване на времето постепенно това съотношение се променя в полза на главницата по заема.

Важно е всеки потребител да знае, че размерът ѝ не се променя във времето и тя остава константна величина, равна на получените пари. Лихвената компенсация обаче е променлива през целия срок на заема и за определяне на размера се вземат различни фактори: 

  • Срок на задължението;
  • Размер на месечните вноски;
  • При частично предсрочно погасяване;
  • Разноски;
  • ГПР и т.н.

В случай че има забавяния по обслужването на заема, ползвателя дължи неустойки на кредитора. 

Как се изчислява

Преди получаването на кредит банката изисква различни данни от кредитополучателя за съставяне на легитимни документи за отпускане на заем. В тях са посочени всички условия по договора, точните стойности на отпуснатите средства, месечните вноски, техният годишен размер и други. По тези стойности може да се изчисли и главницата, а това се случва по два начина: чрез изваждане на лихвата от месечната вноска или чрез използване на специален онлайн калкулатор. В последния случай се въвеждат определени стойности и при натискане на бутона системата веднага прави изчислението.

По-изгодно ли е предсрочното погасяване

В голяма част от случаите хората смятат, че ако върнат задължението предсрочно, това ще им намали лихвената компенсация. Всъщност, при предсрочното погасяване за повече от година по-рано, дължите наказателна такса от 1%. Ако до пълното погасяване на задължението остават само няколко месеца, наказателната такса е 0,5%. Тези стойности обаче могат да са различни за отделните кредитори.

Категории: Кредити

1 Коментар

Спаси · септември 29, 2021 на 10:53 am

Много изчисления има, като отидеш в институция всичко ти смятат. Ако не те бива в математиката като мен е супер.

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *