Обучението и намирането на високоплатена работа са мечти на повечето млади хора, но в по-голямата част от случаите това е свързано с повишени разходи, които са непосилни за родителите. За целта е предвиден студентският кредит, особеностите на който ще разгледаме по-долу. Ще видим още отделните видове, за какво се използва и стъпките за кандидатстване.

Какво представлява студентският кредит и какви са отделните видове

Това е допълнително помощно финансиране за учащите, предназначено за покриване на разходите по университетските такси, наема на жилище, покупката на учебни материали и придружаващите ги пособия. Особеното в случая е ниската лихва, лесното отпускане без поръчител, изгодните условия по онлайн кандидатстването и получаването на заема. В голяма част от случаите погасяването на подобно задължение започва след приключване на обучението и намирането на работа по специалността.

От гледна точка на институциите, студентските кредити се делят на два вида:

 • Отпускани от договорно обвързани с МОН банки и стриктно спазване на предварително уточнени условия по този договор;
 • Отпускани от независими от МОН банкови и финансови институции, имащи собствени условия и правила за обслужване. В този случай, таксите за разглеждане и одобрение могат да се различават.

Какви са предимствата от употребата му

Тази финансова услуга значително се различава от обикновения потребителски заем, като той се отпуска за бригада, местно образование и за обучение в чужбина. Съобразно потребителските мнения, неговите предимства са:

 • Възможности за финансиране на част или на целия обучителен период;
 • Лихвеният процент се начислява само на използваната сума, а не на цялата;
 • Подобен заем позволява използването на парите не само за учебни материали, консумативи и такси, но и за месечните разходи, като плащането на квартири;
 • Гратисен период за погасяване на главницата и лихвите, с което се предоставя възможност за предсрочно погасяване;
 • При избора на теглене на студентски кредит от обвързана с МОН банка, годишният лихвен процент остава непроменен – 7%.

Какви са стъпките за отпускане

 1. Трябва да не сте навършили 35 години и да сте в редовна форма на обучение в България или в чужбина за придобиване на степен “бакалавър” или “магистър”.
 2. Кандидатурата трябва да се направи директно от лицето, желаещо заема.
 3. Необходимите документи трябва да удостоверяват, че сте студент и да бъдат издадени от висшето училище.
 4. Подаване на искане за студентски кредит, съгласно специалния одобрен от банката образец.
Категории: Кредити

1 Коментар

Марина · септември 29, 2021 на 10:50 am

На студентите си им трябват доста средства, тъжно е когато семейството не може да ти осигури, трябва да има по-добри условия за деца, които искат да учат.

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *