Днес правилното управление на личните финанси е по-наложително, откогато и да било друг път. Голяма част от живота ни е свързан с парите, така че тяхната достатъчна наличност е за предпочитане, а това няма как да се случи, ако не се управляват правилно. По-долу ще дадем някои лесни за изпълнение насоки за повишаване на ефективността при управлението на личните финанси.

Важно ли е воденето на бюджет и как се прави

Както споменахме, контролът над личните финанси е от голямо значение и бюджетирането им е добро решение за целта. За да се улесни процеса и изграждането на добър навик за водене на собствена отчетност, важно е на тефтер, електронна таблица в Ексел или на специална програма да се записват разходите за всеки ден. За подобрена ориентация, разходите могат да бъдат разделени на категории: 

  • Базови – задължителните за храна, за услуги, за плащане на битови сметки, погасяване на заеми;
  • Допълнителни – покупките, каращи Ви да се чувствате добре;
  • Пожелание – за собствени удоволствия и непотребни харчове.

Добра идея е също разделянето на разходите по категории: за храна, потребителски кредити към банки, транспорт и т.н.

Приходите също са част от личните финанси и е добре да се опишат в друго поле на таблицата, като в списъка се включва не само редовната месечна заплата, а и всички останали приходи, ако има такива: ренти, наеми, дивиденти и т.н. Вписва се общият размер на приходната част. Когато известно време си водите записки, ще разберете къде отиват парите Ви и какво може да се ограничи или изключи напълно, така че да се оптимизира разходната част.

Спестяването е част от управлението на личните финанси

За ефективното спестяване, важно условие при получаване на какъвто и да е приход, винаги, първо, да отделите минимум 10% от сумата. Ако е възможно, заделяйте и по-голям процент, което ще ускори натрупването на авариен фонд за спешни случаи – средства, даващи Ви спокойствие, ако внезапно останете без доходи. Размерът на фонда трябва да се равнява на поне 3 до 6 месечни заплати. Тези спестени лични финанси могат да са Вашият спасител, ако в даден момент изникне непредвиден разход. Ако използвате средства от аварийния фонд, постарайте се постепенно чрез заделяне да ги възстановите отново.

Трябва ли да се инвестира

Спестяването е непрекъснат процес, но и увеличаването на дохода е част от управлението на личните финанси. Разумен вариант е след натрупване на спешен авариен фонд, да се спести и значителна сума, която след това да бъде инвестирана. По този начин натрупваме нетно състояние в активи, които пък носят допълнителни доходи. Така все по-бързо ще спестяваме пари за инвестиране и ще ги умножаваме, оптимизирайки разходите си.

Съществуват специални инвестиционни фондове, в които се инвестират внесените всеки месец парични вноски, носейки определена доходност. Инвестиции също се правят в имоти, отдавани под наем и т.н.

Категории: Лични финанси

1 Коментар

Сирма · септември 29, 2021 на 12:07 pm

Много е важно всеки да може да се грижи за финансите, за да може да се справя с живота и да не попада в неприятни ситуации.

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *